Moniaistisuus

Ihmisten aistit toimivat yhteistyössä ja puhuvat osin samaa kieltä. Tämä yhteistyö, "synestesia", tarkoittaa että voimme esimerkiksi maistaa ääniä, nähdä tuoksuja, tuntea makuja, haistaa värejä ja kuulla muotoja. 

Elämys koostuu aina tiedostetuista ja tiedostamattomista aistimuksista. 

Jotta voimme ilmaista itsellemme ja muille, mitä juuri koimme tai mitä he voivat odottaa tulevalta elämykseltään, voimme hyödyntää kirjallisen ja kuvallisen ilmaisun taipuisuutta esimerkiksi 

  • kehittämällä ja laajentamalla sanavarastoamme, jolla kuivailemme aistimuksia
  • muodostamalla jotain konkreettista kynällä tai siveltimellä

Siten ilmaisumme voi olla taipuisaa ja ympäristön kokeminen näin rikkaalla tavalla voi rohkaista luovaan ajatteluun.   


Ilmaisun taipuisuus 

Moniaistiset elämykset toimivat avoimena ja hyväksyvänä oppimisympäristönä. Myönteiset kokemukset voivat innostaa omaksumaan uutta sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisesta. 

Sanamalja tarjoaa valikoiman moniaistisia työpajoja. Mikä niistä sopisi juuri sinun ryhmällesi?

Jokainen ryhmä, sen jäsenet, konteksti ja tavoite ovat uniikkeja.

Hinta koostuu osallistujamäärästä, ohjelmasta ja valituista tarvikkeista sekä tilavuokrasta, mikäli toteutus tehdään muualla kuin asiakkaan tiloissa. 

Moniaistiset työpajat 


Aistimaalaus: 

"Väri on valon värinää"


Luova kirjoittaminen:

"Paskat tekstit ja muuta huttua"